Kontakty

Obecní úřad Dolní Újezd

Dolní Újezd 281
569 61  Dolní Újezd

E-mail: obec@dolniujezd.cz
E-mail: podatelna@dolniujezd.cz

Web: www.dolniujezd.cz
 

Tel.: +420 461 632 821
        +420 461 632 822


Mobil starosta:             +420 736 629 804
Mobil technik:               +420 736 629 805
Mobil správce ČOV      +420 775 775 269
Mobil správní činnosti +420 736 629 806
Mobil účetní:                 +420 736 629 806

IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596 (plátci DPH)

Datová schránka: j4abqyf

Úřední hodiny OÚ

PO, ST  7:30-11:30   12:30-17:00 
ÚT, ČT
po domluvě
 9:00-10:00

 13:00-14:00
Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem telefonicky na číslo +420 461 632 821.

Úřední hodiny od 1.7. - 31.8.

 PO, ST   7:30-11:30   12:30-16:00 

 

Zveřejňované informace

 • Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC Dolní Újezd
 • Důvod a způsob založení povinného subjektu: SAMOSPRÁVA OBCE
 • Bankovní spojení: č.ú. 128 341 53 49/0800 - ČS a. s. Litomyšl

Místo a způsob, jak získat příslušné informace
V kanceláři obecního úřadu.

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená u rozhodnutí v odstavci odvolání.

Příspěvkové organizace zřízené obcí Dolní Újezd
Základní škola a mateřská škola , Dolní Újezd  342
Základní
umělecká škola, Dolní Újezd 480

Obec je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti: Újezd obecně prospěšná společnost (ve zkrácené formě: Újezd o.p.s.), sídlo Dolní Újezd 281, IČ: 27484416

Složení zastupitelstva
Starosta

Vrabec Miloš

Místostarosta

Ing. Hladík Stanislav

Členové Rady obce

Jaroslav Jiskra, DiS.
Ing, Kubeš Pavel
Mokrejš František

Členové ZO

 • Mgr. Bednářová Pavla
 • Fulíková Věra - předsedkyně komise životního prostředí
 • Ing. Kopecký Petr - předseda stavební komise
 • Ing. Klusoň Vladimír
 • Macáková Martina - předsedkyně kulturní komise
 • Rejmanová Ivana - předsedkyně finančního výboru
 • MUDr. Suk Petr
 • Švec Jan - předseda kontrolního výboru
 • Švec Josef
 • Vaněček MIchal - předseda osadního výboru pro Jiříkov a Václavky

 

Odkazy na státní úřady

Min. dopravy a spojů (externí odkaz) (nové okno) Min. životního prostředí (externí odkaz) (nové okno) Min. zdravotnictví (externí odkaz) (nové okno)
Min. financí (externí odkaz) (nové okno) Min. zemědělství (externí odkaz) (nové okno) Min. vnitra (externí odkaz) (nové okno)
Min. kultury (externí odkaz) (nové okno) Min. práce a sociálních věcí (externí odkaz) (nové okno) Min. zahraničních věcí (externí odkaz) (nové okno)
Min. obrany (externí odkaz) (nové okno) Min. průmyslu a obchodu (externí odkaz) (nové okno) Min. spravedlnosti (externí odkaz) (nové okno)
Min. pro místní rozvoj (externí odkaz) (nové okno) Min. školství, mládeže a tělovýchovy (externí odkaz) (nové okno)