Základní umělecká škola Dolní Újezd

Ředitel:  Mgr. Jana Frišová
Adresa:  569 61 Dolní Újezd 480
Telefon:  461631458

E-mail:    reditelka@zus-du.cz  
Web:       www.zus-du.cz


Základní umělecká škola Dolní Újezd je příspěvkovou organizací Obce Dolní Újezd. Nabízí výuku ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém. Hlavní výuka probíhá v Dolním Újezdě. Mimo to má ještě další odloučená pracoviště v Morašicích (výuka probíhá v budově základní školy), Sebranicích (budova základní školy) a Trstěnici (také v budově základní školy).