Aktuality

 

B i o o d p a d

V tomto týdnu budou opět po naší obci rozmístěny tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad - pro využití našimi občany!
První bude umístěn tradičně za školou, druhý bude přistaven u kontejnerového stání v horní části Doleček na křižovatce na Kabatoves a Pazuchu a třetí kontejner bude umístěn u hasičské zbrojnice na Jiříkově.
Kontejnery na bioodpad jsou i na sběrném dvoře, ty jsou navíc přístupné celoročně.

Pro připomenutí a upřesnění:

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky rostlin, hlína z květináčů ...

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ VĚTVE!!!
Pro ukládání větví do průměru 1 centimetru využívejte kontejner na sběrném dvoře.

Kdo by chtěl bioodpad využít k výrobě vlastního kompostu, ještě máme volné kompostéry o objemu 1100 l za příspěvek 635 Kč.
Žádosti jsou přijímány na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to pouze v úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 11.30 hod a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Pro přidělení kompostéru je potřeba vyplnit objednávku, která je ke stažení na webu obce Ke stažení a také je možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Zároveň se závaznou objednávkou bude vybrán finanční příspěvek. Po odevzdání objednávky a zaplacení příspěvku se domluvíme na termínu vyzvednutí kompostéru.

Obec Dolní Újezd

Hlášení obecního rozhlasu 20.3.2023

 

FIRMA ČEZ OZNAMUJE PLÁNOVANOU ODSTÁVKU V DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ÚTERÝ 21.BŘEZNA V ČÁSTI OBCE ROVINKA. KOMPLETNÍ SEZNAM NEMOVITOSTÍ, KTERÝCH SE ODSTÁVKA DOTKNE:  č. p. 24, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 52-58, 60, 61, 284, 290, 302, 330, 337, 344, 345, 350, 367, 380, 383, 386, 393, 465, 470, 594, parcelní č. 199/1 a 702.

VÝDEJNA LÉKŮ, DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ A VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJÍ, ŽE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDOU MÍT V ÚTERÝ 21. BŘEZNA ZAVŘENO.

DOKTORKA KOPECKÁ DÁLE OZNAMUJE, ŽE VE ČTVRTEK 23. BŘEZNA ORDINUJE POUZE DOPOLEDNE A TO  OD 7,30 DO 11,30 HODIN. AKUTNÍ STAVY PO TELEFONICKÉ DOHODĚ OŠETŘÍ DOKTOR MAREŠ V SEBRANICÍCH.

 

TRUHLÁŘSTVÍ VÁCLAVA RAZÝMA Z ČESKÉ TŘEBOVÉ PŘIJEDE TUTO STŘEDU 22.BŘEZNA OD 7:00 OD 15 HODIN NA PARKOVIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA PRODÁVAT NÁSADY, KRMÍTKA, STOLIČKY, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ NÁŘADÍ, SMETÁKY Z KOŇSKÉ ŽÍNĚ, KOŠŤATA BŘEZOVÁ A KOŠE, PASTIČKY NA MYŠI A DALŠÍ ZBOŽÍ ZE SVÉHO OBVYKLÉHO SORTIMENTU.

 

SOKOL DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE TUTO SOBOTU 25. BŘEZNA OD 18 HODIN DO SOKOLOVNY NA TRADIČNÍ JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ. PŘIPRAVENA BUDE VYHLÁŠENÁ KUCHYNĚ KARLA SVOBODY A OD 20 HODIN VYSTOUPÍ DIVADELNÍ SPOLEČNOST JOŽINA JANOUŠKA S PŘEDSTAVENÍM DÍVČÍ VÁLKA.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A OSTATNÍHO KOVOVÉHO ODPADU

MÍSTNÍ ORGANIZACE KDU-ČSL V DOLNÍM ÚJEZDU
SI VÁM DOVOLUJE OZNÁMIT, ŽE
V PONDĚLÍ 20. BŘEZNA PROBĚHNE

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A OSTATNÍHO KOVOVÉHO ODPADU.

SVOZ BUDE ZAHÁJEN OD 15 HODIN ODPOLEDNE.

ŽÁDÁME VÁS O PŘIBLÍŽENÍ A SOUSTŘEDĚNÍ KOVOVÉHO ODPADU DO BLÍZKOSTI HLAVNÍCH OBECNÍCH KOMUNIKACÍ.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, LEDNICE, TROUBY ATD.
                                             NEJSOU KOVOVÝ ODPAD A NEBUDOU ODVEZENY.

Poplatky pro rok 2023

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 900,- Kč za osobu/rok a poplatek ze psa ve výši 200,- Kč za psa/rok je možné platit na obecním úřadě v  úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v čase od 7.30 do 11.30 hod.  a od 12.30 do 17.00 hod. Platba je možná jak v hotovosti, tak kartou.

Poplatky jsou splatné do 31.3.2023, přičemž poplatek za svoz komunálního odpadu je možné uhradit ve dvou stejných splátkách (splatnost první splátky je do 31.3.2023, druhé do 31.7.2023).

Bezhotovostní úhradu provádějte ve prospěch účtu číslo: 1283415349/0800 s variabilním symbolem platby:

Poplatek za svoz  komunálního odpadu:
0013371xxx  pro Dolní Újezd
0013372xxx  pro Jiříkov
0013373xxx  pro Václavky

Poplatek ze psa:
0013411xxx  pro Dolní Újezd
0013412xxx  pro Jiříkov
0013413xxx pro Václavky

Symboly  xxx znamenají číslo popisné. Občanům žijícím v bytových domech (č.p. 186, 391, 445, 446, 553) a nájemníkům v DPS č.p. 613, je  variabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně – nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné doplňte před č.p. nuly (např. Jiříkov č.p. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad  0013372001, pro poplatek ze psa 0013412001).

Žádáme občany, kteří budou provádět úhradu za svoz odpadu a za psa převodním příkazem, aby každou platbu prováděli zvlášť se správným variabilním symbolem.

Výstavba nového vodovodního přivaděče pro Jiříkov

Akce bude zahájena tento týden, veškeré práce budou zatím probíhat bez přerušení dodávky pitné vody.

11. 2. 2023 - Hasičský ples

v sokolovně v Dolním Újezdě.  
Těšit se můžete na hudební skupinu MIX, předtančení v podání skupiny Dance ladies, plný bar, výbornou nabídku kuchyně a bohatou tombolu. Vstupné činí 100 Kč.

Porucha na vodovodu JIŘÍKOV

Máme nahlášenou další poruchu na vodovodu,
tentokrát bude i přerušena dodávka vody po dobu opravy (předpokládaný čas od 8 do 12 hodin)
 a to v Jiříkově od č.p. 44 až na konec obce směrem na Říkovice.

14. 1. 2023 - SOKOLSKÝ PLES

Nové autobusové jízdní řády

platné od 11.12.2022 do 9.12.2023

Přichází každoroční úprava jízdních řádů autobusových linek. Pardubický kraj tentokrát žádnou linku neruší, ale pouze reaguje na připomínky starostů i samotných cestujících a některé časy odjezdů a příjezdů jsou upravené.
Nové jízdní řády najdete v aplikaci IDOS, vylepené budou na zastávkách a zde na webu obce přinášíme alespoň ty spoje, které se nás přímo týkají.


 

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.