Úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno: od 14. 10. 2021 do 15. 11. 2021

ČEZ Distribuce, a.s.  - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Název dokumentu Formát Velikost

Informace o pronájmu nemovitosti

Vyvěšeno: od 12. 10. 2021 do 27. 10. 2021

Informace o pronájmu nemovitosti - část pozemku p. č. 177/5

Název dokumentu Formát Velikost

Informace o pronájmu nemovitosti

Vyvěšeno: od 5. 10. 2021 do 20. 10. 2021

Informace o pronájmu nemovitosti sloužící k podnikání 

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemky

Vyvěšeno: od 12. 8. 2021 do 0. 0. 3112

Úřad pro zastupování státu ve věcech  majetkových  - seznam nemovitostí  v katastru obce Dolní Újezd s
nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Stav ke dni 01.08.2021

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko - oznámení o zveřejnění rozpočtu 2021, rozp. opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno: od 22. 7. 2021 do 31. 7. 2022

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2021 a Závěrečný účet za rok 2020 na svých internetových stránkách www.vodovodypolicsko.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

KSM - oznámení o zveřejnění rozpočtu 2021, rozp. opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno: od 22. 7. 2021 do 31. 7. 2022

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření za rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2020 na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

Nařízení města Litomyšl o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: od 3. 5. 2021 do 31. 10. 2021

Nařízení města Litomyšl č. 04/2021 o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov.

Zveřejněno do 31.10.2021

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2020

Vyvěšeno: od 28. 4. 2021 do 31. 5. 2022

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  29.4.2021  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2021  schválený Závěrečný účet obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020.
Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 7/15/2021 dne 26.4.2021.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Vývěšení závěrečného účtu předcházelo:

Podle ustanovení § 43 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  8.4.2021  do 26.4.2021 návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020.

Tyto materiály budou předloženy k projednání na Zastupitelstvu obce Dolní Újezd dne 26.4.2021.

Připomínky lze uplatnit v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, písemně nejpozději 26.4.2021 do 16:00 hodin na obecním úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2021.

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2021 - zřízené p.o

Vyvěšeno: od 6. 1. 2021 do 1. 2. 2022

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2022 - 2024

Vyvěšeno: od 6. 1. 2021 do 1. 2. 2022

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 -2024
Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2021 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 6. 1. 2021 do 1. 2. 2022

Schválený rozpočet na rok 2021 vč. rozpočtových opatření na rok 2021

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 29. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 8. 4. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy - opatření odchylná od stanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 12. 2022

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zalesňování
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace

Vyvěšeno: od 20. 3. 2017 do 20. 3. 2022

Povinně zveřejňované informace - Mikroregion Litomyšlsko, Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
Zveřejněno do 20.3.2022

Název dokumentu Formát Velikost