Úřední deska

Státní veterinární správa pro Pardubický kraj

Vyvěšeno: od 23. 6. 2022 do 8. 7. 2022

Státní veterinární správa pro Pardubický kraj  - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu

Název dokumentu Formát Velikost

Volby do zastupitelstva obce Dolní Újezd

Vyvěšeno: od 21. 6. 2022 do 19. 7. 2022

Volby do zastupitelstva obce Dolní Újezd - počet členů zastupistelstva obce pro volební období 2022 - 2026

Název dokumentu Formát Velikost

Osvobození od správních poplatků - matrika

Vyvěšeno: od 17. 6. 2022 do 3. 4. 2023

Lew Ukrajina II - osvobození od správních poplatků  na úseku matrik (uzavření manželství)

Název dokumentu Formát Velikost

Volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno: od 15. 6. 2022 do 19. 7. 2022

Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích 

Název dokumentu Formát Velikost

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Vyvěšeno: od 15. 6. 2022 do 30. 6. 2022

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška - Rozhodnutí  - Regenerace zpevněných ploch včetně řešení statické dopravy u obecního úřadu Dolní Újezd 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 14. 6. 2022 do 29. 6. 2022

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Závěrečný účet za rok 2021 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 dobrovolného svazku obcí Vodovody Poličsko

Název dokumentu Formát Velikost

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 13. 6. 2022 do 28. 6. 2022

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce " Rekonstrukce silnice II/359, DolníÚjezd I. Etapa"

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2021 společně ze Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021

Vyvěšeno: od 15. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Oznámení

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2022  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2022  schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/22/2022 dne 14.3.2022.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: od 21. 2. 2022 do 30. 9. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Povinně zveřejňované informace za rok 2022 - zřízené p.o

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2025

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2022 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 vč. rozpočtových opatření na rok 2022

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko - oznámení o zveřejnění rozpočtu 2021, rozp. opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno: od 22. 7. 2021 do 31. 7. 2022

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2021 a Závěrečný účet za rok 2020 na svých internetových stránkách www.vodovodypolicsko.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

KSM - oznámení o zveřejnění rozpočtu 2021, rozp. opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu 2020

Vyvěšeno: od 22. 7. 2021 do 31. 7. 2022

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření za rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2020 na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 29. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 8. 4. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy - opatření odchylná od stanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 12. 2022

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zalesňování
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost