Úřední deska

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Vyvěšeno: od 24. 9. 2022 do 24. 10. 2023

Zveřejňuje Obecní úřad Dolní Újezd

datum vystavení 24. 09. 2022
datum sejmutí 10. 10. 2022

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 18. 8. 2022 do 18. 8. 2023

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Název dokumentu Formát Velikost

Osvobození od správních poplatků - matrika

Vyvěšeno: od 17. 6. 2022 do 3. 4. 2023

Lew Ukrajina II - osvobození od správních poplatků  na úseku matrik (uzavření manželství)

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2021 společně ze Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021

Vyvěšeno: od 15. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Oznámení

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2022  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2022  schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/22/2022 dne 14.3.2022.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: od 21. 2. 2022 do 30. 9. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Povinně zveřejňované informace za rok 2022 - zřízené p.o

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2025

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2022 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 vč. rozpočtových opatření na rok 2022

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 29. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 8. 4. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy - opatření odchylná od stanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 12. 2022

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zalesňování
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost